Scratch conference 2016 (MIT Boston) – Dag 3

Op het moment dat ik deze laatste blog schrijf zit de Scratch converentie er al weer een paar dagen op en ben ik weer terug in Nederland.

Deze laatste blog gaat over:

Keynote: Creative Computing For All

De laatste keynote was een gesprek tussen Karen Brennan (gespreksleider), Meryl Alper, Nick Giacobbe, Rhianon Gutierrez. Karen werkte voor het Scratch Team van het MIT en organiseerde eerdere Scratch conferenties. Meryl is Assistent Professor bij de Northeastern University. Nick is Learning Specialist en staat ook voor de klas bij Chicago Public Schools. Rhianon is Digital Learning Specialist bij de Boston Public Schools

Aanleiding voor deze keynote was de uitspraak van president Obama: Computer Science (CS) for all.

https://www.whitehouse.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all

https://www.whitehouse.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all

De vraag is hierbij wat met for all wordt bedoeld.

For all kan op verschillende manieren worden uitgelegd. De discussie spitste zich echter al snel toe op twee interpretaties van for all:

 • Voor alle leerlingen met een beperking
 • Voor leerlingen met verschillende leerstijlen

Voor alle leerlingen met een beperking

Een van de voorbeelden was uit de praktijk was de deelname van scholen voor kinderen met een beperking aan Hour of Code.

Wanneer je echt wilt dat alle kinderen met een beperking toegang hebben tot computeronderwijs dan moet je bij het ontwerpen van je curriculum en de lessen hier al aan het begin van het ontwikkeltraject rekening mee houden. Aanpassen als er al ontwikkeld is voor groepen zonder beperking werkt niet.

Op dit moment wordt er in Massachusetts gewerkt aan een curriculum MA Digital Literacy and CS Standards. Hierin wordt speciale aandacht gegeven aan accessibility (toegankelijkheid)

Voor leerlingen met verschillende leerstijlen

M.b.t. het inspelen op verschillende leerstijlen maakte vooral het verhaal van Nick indruk op mij.

Hij vertelde over een muziekproject waarbij de leerlingen eerst een bezoek brachten aan een repetitie van een symfonieorkest en daarna met Scratch een opdracht moesten uitvoeren. Hierbij noemde hij drie zaken:

 • UDL
 • Learning Spiral
 • Seesaw
UDL

Hierbij maakte hij gebruik van UDL (Universal Design for Learning)

http://www.udlcenter.org/aboutudl/take_a_tour_udl

http://www.udlcenter.org/aboutudl/take_a_tour_udl

Learning Spiral

In het project werkten de kinderen volgens de Learning Spiral die eerder door Mitchel Resnick werd beschreven. Het gaat hierbij om het stimuleren van creatief denken via de stappen Imagine, Create, Play, Share, en Reflect.

learning-spiral

 

Seesaw

In plaats van een schriftelijk verslag maakten de leerlingen van iedere stap uit de learning spiral een kort videoverslag met behulp van Seesaw. Klasgenootjes konden hier met dan weer met audio- of videoboodschappen op reageren.

seesaw

Nick liet een paar van deze video’s zien en het was opvallend om te zien dat de leerling aanvankelijk sprak vanuit de opdracht die ze van de leerkracht had gehad, maar het later vooral had over wat ze zelf met de opdracht wilde.

Voorwaarden?

Tot slot kwam de vraag aan de orde aan welke voorwaarden moet worden voldaan om computeronderwijs voor iedereen mogelijk te maken. De antwoorden:

 • Vertrouwen van schoolleiding in de leerkrachten
 • Zorg voor tools die de leerling de kans geven om eigen leerproces vast te leggen
 • Geld

Het is zeker de moeite waard om deze keynote te bekijken.


What’s next for Scratch?

Naar de discussie over de toekomst van Scratch had ik bijzonder uitgekeken. Namens het Sratch Team gaven Kasia Chmielinski, Mitchel Resnick, Natalie Rusk en Andrew Sliwinski een blik op de ontwikkelingen en beantwoordden ze vragen.

Nieuwe instructiekaarten

Medio november komt er een nieuwe set activiteitenkaarten. Deze zijn wat meer gericht op een toepassing van Scratch. Bij deze activiteitenkaarten komen er ook tutorials (o.a. instructiefilmpjes) en tips voor leerkrachten en andere begeleiders.

Scratch Microworlds

Ook dit zijn Scratch-uitdagingen, maar dan gericht op een thema (bijvoorbeeld dansen). In de microworlds zijn de meeste programmablokken al klaargezet en gaat het er vooral om om deze in de juiste volgorde te zetten.

Teacher Accounts

Deze zijn er in feite al, maar er moet nog veel aan worden doorontwikkeld

Met een teacher account (https://scratch.mit.edu/educators) kan je kan als leerkracht een klas maken met daarin studio’s. Leerlingen hoeven zelf geen Scratch-account te hebben en je kan bijvoorbeeld een klas maken door het uploaden van een spreadsheet (csv-bestand).

Wanneer een leerling zich niet gedraagt volgens de Scratch-afspraken en het Scratch-team hem/haar hierop wijst dan krijgt de leerkracht hiervan een melding.

Scratch 3

Dit was voor alle aanwezigen de belangrijkste reden om naar deze presentatie te gaan.

Er wordt hard gewerkt aan Scratch 3.0. Deze nieuwe versie van Scratch moet dan ook werken op tablets en smartphones. In technisch opzicht betekent dit natuurlijk dat de Flash-player geen optie meer is.

In Scratch 3 worden ook veel dingen meegenomen waarmee in ScratchX ervaring is opgedaan. Hierdoor moet het makkelijker worden om in- en outputdevices (bijvoorbeeld sensors en motors) met Scratch te laten communiceren

Design wordt strakker

Mitch liet de eerste tekeningen zien van de nieuwe scratch blokken. Deze hebben een strakkere vormgeving dan de huidige blokken.

blokken-horizontaal blokken-vertikaal
Horizontaal Vertikaal

https://github.com/LLK/scratch-blocks

Opvallend was dat het Scratch Team ook onderzoekt of ook voor de gewone versie SCratch (net als bij Scratch Junior) een horizontale opbouw van de programma’s moet worden aangeboden.

Samenwerken met Google en Lego

Mitch legde uit dat Scratch nadrukkelijk de samenwerking met Google en Lego zoekt, maar uiteraard een eigen koers blijft volgen.

Opener ontwikkelingstraject

In tegenstelling tot het ontwikkelingsproces van Scratch 1 en Scratch 2 zal de ontwikkeling van Scratch 3 veel beter gevolgd kunnen worden door de community. Op github is te zien hoe aan versie 3 wordt gewerkt:

Tijdlijn?

In de presentatie vertelde het Scratch Team niets over de tijdlijn, maar in de vragenronde was dit (mijn) eerste vraag. Naarmate Flash sneller uitsterft, neemt de behoefte aan een nieuwe versie van Scratch toe.

Deze ‘sense of urgency’ wordt ook door het Scratch Team gevoeld en vrijwel alle beschikbare mensen werken nu aan Scratch 3 (de teacher accounts vroegen tot nu toe ook veel menskracht).

Verder levert de samenwerking met Google ook de nodige tijdwinst op (Google stelt de kennis die opgedaan is bij Google Blockly beschikbaar en er is zelfs een medewerkster van Google toegevoegd aan het Scratch team).

Ter geruststelling gaf Mitch ook aan dat er met de ontwikkelaars van de browsers goed overleg is over de uitfasering van Flash en sprak hij over een eventuele alternatieve player voor Scratch 2.

Scratch Pad

Tijdens deze conferentie was er veel aandacht voor het koppelen van Scratch aan de echte wereld (connecting to the physical world). In deze geest (en die van de Makey Makey) werkt het Scratch team aan een apparaatje dat deze koppeling mogelijk maakt.

Andere vragen

Naast het beantwoorden van vragen over Scratch 3, kwamen wer nog een paar andere vragen aan de orde. Ik beperk me tot de antwoorden:

 • Het wordt makkelijker om op de site naar projecten te zoeken doordat sinds kort wordt gewerkt met fuzzy stringmatching. Dit betekent dat er ook wordt gezocht naar teksten die lijken op een ingevoerde zoektekst.
 • Er is overleg met verschillende partijen in China om de toegang tot Scratch te verbeteren. Veel problemen worden echter veroorzaakt door de big firewall die delen van Google blokkeert.
 • De vertaalbaarheid wordt verbeterd. Bij de Teacher Accounts wordt nu gebruik gemaakt van ene nieuwe techniek en als deze goed werkt kan deze ook op andere delen van Scratch worden toegepast.

Afsluiting

De afsluiting van de conferentie was op zijn Amerikaans. Dus veel mooie woorden en veel applaus.

In zijn slotwoord vertelde Mitch dat het mooi is om te zien dat er op deze conferentie veel verschillende mensen uit veel verschillende landen bezig zijn om muren af te breken in plaats van ze op te bouwen (een duidelijke toespeling op eerdere uitspraken van Donald Trump).

Het was fantastisch dat ongeveer 300 mensen konden deelnemen aan deze conferentie, maar er waren ook een paar honderd mensen die niet konden inschrijven om dat de maximale capaciteit van het MIT was bereikt.

2017

In 2017 viert Scratch de 10e verjaardag. Onder het motto never waste an universary wordt Scratch Day in mei in ieder geval een speciale editie.

16.000.000

Het was mijn delegatiegenoot Joek van Montfort die tijdens de afsluiting van de conferentie kon melden dat tijdens deze conferentie het aantal van 16.000.000 projecten was gepasseerd:

16 miljoen-bewerkt

Seymor Papert

Niet alleen bij de openening van de conferentie, maar ook in de keynotes en in de afsluiting werd stilgestaan bij de ideeën van Seymore Papert. De suggestie om een Scratch character toe te voegen in zijn naam kreeg veel bijval.


Nederlandse delegatie

In dit laatste blog wil ik Joek van Montfort erg bedanken. Joek was de organisator van eerdere conferenties in Barcelona en Amsterdam. Hij introduceerde me bij verschillende mensen uit de Scratch wereld en heeft me ook nog de nodige mooie plekken op en rond de MIT campus laten zien.

Van links naar rechts: Chris Dorna, Mitch Resnick, Joek van Montfort

Van links naar rechts: Chris Dorna, Mitch Resnick, Joek van Montfort


Links

Hieronder de officiële links met informatie over deze conferentie