Bouw mee aan de Dutch Technology Week en krijg gratis micro:bits

Vorig jaar heeft DevLab Academy als onderdeel van de Dutch Technlogy Week (DTW) een op micro:bit gebaseerde escape room ontwikkeld om micro:bit op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. Deze escape room is mogelijk gemaakt door de support van de bedrijven NXP, Philips, ICT-group en Deloitte.

Dit jaar wilt DevLab opnieuw uitpakken op de DTW (4 t/m 9 juni 2018) met een gaaf micro:bit project, weer met ondersteuning van high-tech & ICT bedrijven.

DevLab

De bedoeling is om een systeem te bouwen waarin zoveel mogelijk micro:bits met elkaar samenwerken/communiceren. Dit willen we bereiken door een grote hoeveelheid maak-projecten in kistjes te plaatsen waarvan een grote muur gebouwd kan worden. In de kistjes, die allemaal dezelfde maat hebben, ± 35×35 cm en ±25 cm diep, kunnen door kinderen en andere deelnemers maakprojecten gebouwd worden waarbij de eigen creativiteit de boventoon voert.

Hierbij kun je denken aan het uitbreiden van micro:bit met b.v. een motortje dat iets in beweging zet, of uitbreiding met led’s of andere lampjes die licht geven.

De kistjes worden op de DTW gestapeld en geven dan zicht op een grote muur met een grote diversiteit aan verschillende invullingen. Die projecten worden vervolgens centraal aangestuurd om de bewegingen en/of lichteffecten in gang te zetten.

Dit gaat per school, per thema of allemaal. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een verplicht stukje code dat door ons wordt aangeleverd. De rest van de codering is naar eigen inzicht.

Om e.e.a. mogelijk te maken, en een groot aantal kistjes te creëren, willen we de hulp van scholen inschakelen.

We vragen scholen om aan dit initiatief mee te werken door zich in te schrijven om met een of meerdere klassen kistjes te vullen met creatieve projecten. Als voldoende klassen meedoen kunnen we een zo groot mogelijk aantal bereiken.

Hoe groter het aantal kistjes, hoe gaver het effect van de kakofonie aan beweging en licht. En we zetten er micro:bit mee op de kaart.

Inschrijven kan via: http://www.micro-bit.nl/aanmeldformulier-dtw-2018-project

Voor meer informatie over micro:bit, zoals een quick start, lesmateriaal, tips&tricks en nog veel meer, zie www.micro-bit.nl