[04-01] Raspberry Pi Pico – Knipperled op de controller

micro:bit Crumble Arduino Raspberry Pi Pico
Knipperled op de controller Externe knipperled

Neopixel

5 x knipperen met schakelaar op controller  5 x knipperen met externe schakelaar 

DC motor met regelaar DC motor voor- en achteruit (H-brug)

Servomotor met regelaar

Unipolaire stappenmotor Bipolaire stappenmotor

Alle controllers hebben minimaal één led aan boord. Die van de Raspberry Pi Pico zit op poort 25.

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld zie je hoe je de led op poort 25 kunt laten knipperen.

from machine import Pin # Gebruik de bibliotheek voor pinnen
from time import sleep # Gebruik de bibliotheek time
led = Pin(25, Pin.OUT) # Stel pin 25 (interne led) in als output

while True:
  led.value(1) # Zet de led aan
  sleep (1)  # Wacht 1 seconde
  led.value(0) # Zet de led uit
  sleep(1)   # Wacht 1 seconde

[wpfilebase tag=file id=111 tpl=chriskort /]