[03-01] Arduino – Knipperled op de controller

micro:bit Crumble Arduino Raspberry Pi Pico
Knipperled op de controller Externe knipperled

Neopixel

5 x knipperen met schakelaar op controller  5 x knipperen met externe schakelaar 

DC motor met regelaar DC motor voor- en achteruit (H-brug)

Servomotor met regelaar

Unipolaire stappenmotor Bipolaire stappenmotor

Alle controllers hebben minimaal één led aan boord. Die van de Arduino zit op poort 13.

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld zie je hoe je de led op poort 13 kunt laten knipperen.

// De setup functie wordt één keer gestart als er spanning op de Arduino wordt gezet.
void setup() {
  // Stel pin 13 in als output, dit is ook de pin waarop de led op de printplaat
  // is aangesloten.
  pinMode(13, OUTPUT);
}

// De loop functie wordt de hele tijd herhaald
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // Zet de led aan
  delay(1000);              // Wacht 1000 milliseconde (1 seconde)
  digitalWrite(13, LOW);    // Zet de led uit
  delay(1000);              // Wacht 1000 milliseconde (1 seconde)
}

[wpfilebase tag=file id=110 tpl=chriskort /]